Łukasz
Garczewski

 

Doświadczony manager, konsultant i trener. Społecznik, samorządowiec i działacz na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. Certyfikowany koordynator projektów w metodyce Scrum (PSM II, SPS, PAL I). Przenosi doświadczenie i umiejętności zdobyte w branży IT do organizacji społecznych. Propaguje zwinne metody zarządzania projektami oraz filozofię skutecznej i mierzalnej innowacji społecznej.